21.4.09

Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh-Citizens Information

Beidh  Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh-Citizens Information in oifigí an chomharchumainn ar an Aoine, 24 Aibreán, 2009 óna 10:45am - 1:00in. Beidh ionadaí ón Ionad Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair chun seirbhísí faisnéise, comhairle agus abhcóideachta i dtaca le seirbhísí sóisialta agus sibhialta a chur ar fáil don phobal.

The monthly Citizens Information Clinic will take place in an comharchumann on Friday 24 April 2009, from 10:45 – 1:00pm. A representative from the Citizens Informations Services, Dungloe will be available to offer information, advice and advocacy to members of the public on a wide range of social an civil services.