15.4.09

DEIREADH SEACHTAINE NA COMHDHÁLA

Comhdháil Weekend
24 Aibreán/24 April 2009
Oíche Ceoil i Hall Uí Bhaoill @ 9:00in
Traditional Music Night in Boyle’s Hall @ 9:00pm
CUIRFEAR FÁILTE ROIMH CHÁCH/ALL WELCOMEFiontar agus Fostaíocht ar na hOileáin
Enterprise and Employment on the Islands

Seimineár Dé Satharn 25 Aibreán , Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall
Seminar Saturday 25 April, Árainn Mhór, Co. Donegal

9.30-10.00 Interreg Island Small Ferries Project - Guy Platten,
Caledonian Marine Assets Ltd., Scotland
10.00-10.30 Harnessing the Potential of the Sea – Dr. Micheal O’ Toole,
Marine Institute
10.30-11.00 Diversifying into Energy Efficient Building – Dr. John Lohan
Galway-Mayo Institute of Technology
11.00-11.30 Business Development Needs on the Islands – Results of
Study - Dermot Coates, Farrell Grant Sparks

11.30-11.50 Close - Tae/Caife

11.50-12.00 Seoladh Bhróisiúr Oileáin Dhún na nGall – An tAire
Éamon Ó Cuív
12.00-1.00 Seisiún Plé do na hOileánaigh leis an Aire Éamon Ó Cuív
Question and Answers for Islanders with the Minister

1.00-2.00pm Lón/Lunch

2.00-4.00pm CCB na Comhdhála - Comhdháil’s AGM
Chairperson’s Address * Minutes of AGM 2008 and matters arising
Auditor’s Report * Appointment of Auditor * Manager’s Report
Election of new committee * Any other business
Arna reáchtáil ag Comhdháil Oileáin na hÉireann* Organised by the Irish Islands Federation
Le tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
With support from the Department of Community,
Rural and Gaeltacht Affairs