7.4.09

Scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge - Teastas Eorpach na Gaeilge Exams

Beidh scrúduithe B1 agus B2 de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge ar siúl ar na dátaí seo:
B1 9 Bealtaine 2009 9 May 2009

B2 16 Bealtaine 2009 16 May 2009

Spriocdhátaí d’iarratais / Deadline for applications

Is iad na spriocdhátaí d’iarratais ná: Applications must be received on or before the following dates:

B1 9 Aibreán 2009 B1 9 April 2009
B2 17 Aibreán 2009 B2 17 April 2009

Ionaid Scrúdaithe / Exam Centres

Beidh na scrúduithe ar siúl sna hionaid seo a leanas The exams will take place in the following centres:

Ollscoil na hÉireann Má Nuad NUI Maynooth

Gaoth Dobhair, Co. Donegal


An Spidéal, Co. Galway

Baile Bhuirne, Co. Cork

Tuilleadh eolais / Further information
Tá an fhoirm iarratais agus tuilleadh eolais maidir leis na scrúduithe ar fáil ag an nasc seo:

The application form and other information pertaining to TEG exams are available at this link:
http://www.teg.ie/gaeilge/foirm_iarratais.htm