29.1.13

Know Your Rights A: Driver licensing 2013


Question

What are the new driving licence fees?

Answer

From 1 January 2013, the cost of driving licences is as follows:
  • Ten-year driving licence costs €55
  • Three-year driving licence costs €35
  • One-year driving licence costs €25
  • Learner permit costs €35
Motorists over the age of 70 can get their driving licence renewed for free.
Exchanging a driving licence, for example, to add a new category, costs €35 from 12 January 2013.
The driving licence or learner permit now takes the form of a card similar to a credit card.

You can get an application form for a driving licence from your local motor tax office or you can download it from rsa.ie.

Further information is available on the Road Safety Authority's website, rsa.ie

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.
****************************************************************************************

Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Ceadúnú tiománaithe

Ceist

Céard iad na táillí nua um cheadúnú tiománaithe?

Freagra


Ón 1 Eanáir 2013 ar aghaidh, is mar seo a leanas a bheidh costas ceadúnais tiomána:
  • Cosnaíonn ceadúnas tiomána deich mbliana €55
  • Cosnaíonn ceadúnas tiomána trí bliana €35
  • Cosnaíonn ceadúnas tiomána bliain amháin €25
  • Cosnaíonn ceadúnas foghlaimeora €35
Tá athnuachan cheadúnais tiomána tiománaithe atá breis agus 70 bliain d’aois saor in aisce.
Cosnaíonn ceadúnas tiomána a mhalartú, mar shampla, chun catagóir nua a chur leis, €35 ón 12 Eanáir 2013 ar aghaidh.
Is ionann anois an ceadúnas tiomána nó an ceadúnas foghlaimeora agus cárta atá cosúil le cárta creidmheasa.

Féadfaidh tú foirm iarratais a fháil ar cheadúnas tiomána ó d’oifig áitiúil mótarchánach nó féadfaidh tú í a íoslódáil ó rsa.ie.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre, rsa.ie.
 Ina theannta sin, tá fáil ar bhreis faisnéise ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochain Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430
Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal An Clocahin Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.