2.1.13

Irish Course – Cúrsa Gaeilge

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhór

Venue/Ionad:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
Date of commencement/Dáta tosaithe:
Eanáir 2013/January 2013

Duration of course/Tréimhse an chúrsa
10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glan tosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/ further information contact/

Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn

074 9520533/9520995