5.2.13

FÁS Community Employment Scheme Vacancies (x 2 )

There are currently two vacancies on the community employment scheme with Comharchumann Árainn Mhór. For further information or to apply for the positions on the scheme contact an comharchumann 074 9520533. Positions:
Vacancies:
1. Maintenance/Caretaking Parish grounds & buildings,
2. Maintenance /Caretaking new sports and community facilities.

Tá dhá fholúntas ar an scéim fostaíochta pobail le Comharchumann Árainn Mhór. Chun tuilleadh eolais á lorg nó chun iarratas a dhéanamh ar na poist, dean teagmháil leis an chomharchumann 074 9520533.
Poist:
1. Cothabháil/airíocht ar aiseanna/foirgnimh an Pharóiste,
2. Cothabháil/airíocht ar na haiseanna nua spóirt agus áiseanna pobail.