16.1.13

Tenders Invited – Tairiscintí á Lorg, Áiseanna Spóirt – Tenders Invited Sports Facilities


Tá Céim 1 do na háiseanna spóirt curtha i gcrích agus tá tairiscintí á lorg ag an chomharchumann le haghaidh Céim 2 den tionscadal.

Céim 2 Áiseanna Spóirt: Tá tairiscintí á lorg ag an chomharchumann le haghaidh na Céim 2 den Tionscadal Spóirt ag Fál an Ghabhann.  Tuilleadh eolais: http://www.etenders.gov.ie/

 Phase 1 Sports facilities are complete.  An Comharchumann is now inviting tenders for the completion of Phase 2 of the project.  

Phase 2 Sports Facilities: Tenders are invited for the completion of Stage 2 of Sports Project at Fál an Ghabhann.  Further information http://www.etenders.gov.ie/