25.1.11

Foirmeacha iarratais TEG le fáil ar líne anois! - Application Forms for TEG Available on-line now!

Foirmeacha iarratais TEG le fáil ar líne anois! - Application Forms for TEG Available on-line now!

Is féidir foirmeacha iarratais a líonadh agus táillí na scrúduithe a íoc ar líne anois ag
Application forms can be filled and exam fees paid online now at http://www.teg.ie/
Is é 11.03.2011 an spriocdháta d’iarratais agus is iad seo a leanas dátaí na scrúduithe:
11.03.2011 is the closing date for applications and exam dates are as follows:


B2 02 Aibreán 2011
B1 16 Aibreán 2011
A2 07 Bealtaine 2011
A1 21 Bealtaine 2011