6.1.11

Deontas LEADER – LEADER Grant

Tá deontas de €1236.57 faighte ag an Chomharchumann ó Chomhar na nOileán Teo chun dífhibrileoir a cheannacht do ghrúpa 'Céad Freagróir' an oileáin.
An Comharchumann has received  of a grant payment of €1236.57 from Comhar na nOileán Teo for the purposes of purchasing a defibrillator for the island's First Responder Group.