13.1.11

Community Sports & Leisure Facilities - Aiseanna Spóirt & Caitheamh Aimsire

Tá dréacht pleananna do na hAiseanna Spóirt & Caitheamh Aimsire atá beartaithe ag suíomh an bhaile saoire san am atá amach romhainn ullmhaithe anois agus curtha in airde sa chomharchumann. 074 9520533



Sketch plans for the Community Sports & Leisure Facilities planned in the future, for the site at the baile saoire have been prepared and are on display in an comharchumann.



074 950533