24.1.11

Citizens Information Board: Information about Public Services - Eolas do Shaoránaigh: Eolas faoi Seirbhísí Poiblí

The Citizens Information Board offers individuals access to accurate, comprehensive and clear information relating to social services. Lo Call 1890 777 121
http://www.citizeninformation.ie/

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhís faisnéise atá  cruinn, cuimsitheach agus soiléir ar fáil don phobal maidir le seirbhísí sóisialta.
Lo Call 1890 777 121
http://www.citizeninformation.ie/