15.11.10

TRÁTH NA GCEIST - QUIZBEIDH TRÁTH NA GCEIST I GCOMHAIR
NA PÁIRCE UILE-AIMSIRE AR SIÚL

TIGH PHIL BHÁIN
AR AN AOINE
19 SAMHAIN @ 9:30 I.N

CUIRFEAR FÁILTE ROIMH CHÁCH


A FUNDRAISING QUIZ FOR THE PROPOSED
ALL-WEATHER PITCH WILL TAKE PLACE

PHIL BÁNS BAR
ON FRIDAY
9 NOVEMBER @ 9:30P.M

ALL WELCOME!