22.11.10

Buíochas – Tráth na gCeist - Thank you - Quiz

Buíochas do gach duine a bhí i láthair agus a ghlac páirt i dTráth na gCeist tigh Phil Bháin ar an Aoine 19 Samhain;

Buíochas mór; do Tomás agus Marina ar son duaiseanna an raifil agus duaiseanna na mbuaiteoir; don comharchumann & Alice Mhic Gabhann ar son duaiseanna an raifil, do Phroinsias Ó Coisdeabhla a d’ullmhaigh na ceisteanna uilig & a rinne obair ar dóigh ar an oíche; agus do Sharon Uí Dhónaill agus Síle Uí Dhónaill a dhíol na ticéid le haghaidh an raifil.

Mar thoradh ar an oíche, tá €155 bailithe do chiste na Páirce Uile Aimsire.

Go raibh maith agaibh uilig!


Thanks to all those who attended and took part in the Quiz that was held in Phil Báns on Friday 19 November.

A big thanks to Thomas and Marina for donating raffle prize and winners prize, to an comharchumann & Alice McGowan for donating raffle prizes, to Frankie Costello for preparing the questions and for all his hard work throughout the night & to Sharon O’Donnell and Sheila O’Donnell who sold the raffle tickets.

As a result of the night €155 was raised in aid of the All-Weather Pitch.

Thank you all!