22.11.10

Deontas LEADER – LEADER Grant

Tá deontas de €1799.99 faighte ag an Chomharchumann ó Chomhar na nOileán chun cloch eibhir a chur in airde ag cé an bháid agus chun leabhar eolais a chur ar fáil do chuairteoirí.


An Comharchumann is in receipt of a grant payment of €1799.99 from Comhar na nOileán for the purposes of erecting a granite signage boulder at the ferry pier and for providing an information booklet for visitors.