5.11.10

Cur Chun Cinn Tionscadal Turasoireachta - Tourism Promotion DVD

Tá DVD coimisiúnaithe ag an chomharchumann chun  margaíocht a dhéanamh ar an Bhaile Saoire agus chun  aiseanna turasóireachta an oileáin a chur chun cinn.  Cuirfear físeáin gairide den DVD  in airde ar suíomhanna ghréasáin an chomharchumainn.


A promotional/marketing DVD of  tourism facilities & An Baile Saoire has been commissioned by an comharchumann. A series of short clips from the DVD will be will be posted on an comharchumann websites.