17.11.10

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair
i gComharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
ar an Chéadaoin an 24 Samhain 2010
óna 10:30 – 13:00

Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.


The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance
in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
on Wednesday 24 November 2010
between 10:30am – 1:00pm

Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.


No Appointment Necessary