18.2.10

Comhairle Contae Dhún na nGall -SCÉIM SCOLÁIREACHTA / SCHOLARSHIP SCHEME 2010

Tá Coiste Gaeilge Chomhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhar leis na Coláistí Gaeilge, ag tairiscint scoláireachtaí Gaeltachta le freastal ar Choláistí Gaeilge Samhraidh i 2010. Tá na scoláireachtaí ar fáil do dhaltaí scoile idir deich mbliana agus ocht mbliana déag d’aois, atá ina gcónaí i gContae Dhún na nGall taobh amuigh den Ghaeltacht, nó atá ina gcónaí sa Ghaeltacht ach nach bhfuair aon deontas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge.

Is féidir tuilleadh eolais/foirm iarratais a fháil ag an nasc a leanas:
http://www.donegalcoco.ie/NR/rdonlyres/2F30BF99-EF7E-4E0D-B33B-E1193AD43862/0/EolasagusFoirmIarratais.pdf


Donegal County Council, through its Coiste na Gaeilge and in association with the Irish Summer Colleges, are offering Scholarships to attend Irish Colleges in the summer of 2010. The Scholarships are being offered to students between the ages of 10 and 18 years of age living in non-Gaeltacht areas within County Donegal, or who reside in the Gaeltacht but are not in receipt of any grant under Scéim Labhairt na Gaeilge. 

Further Information/Application form can be obtained at following link:
http://www.donegalcoco.ie/NR/rdonlyres/2F30BF99-EF7E-4E0D-B33B-E1193AD43862/0/EolasagusFoirmIarratais.pdf