15.2.10

Scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge 2010 - 

Teastas Eorpach na Gaeilge Examinations 2010

 
Spriocdháta d’Iarratais / Closing date for applications

 19 Márta/19 March
Foirmeacha iarratais / Application forms
Tá foirmeacha iarratais ar fáil ag: http://www.teg.ie/pdf/iarratas.pdf

Application forms are available at: http://www.teg.ie/pdf/appform.pdf

Ionaid Scrúdaithe 2010 / Examination centres 2010


Beidh scrúduithe ar siúl sna hionaid seo i mbliana / Exams will take place in 
these centres: Ionaid Scrúdaithe 2010

 


Má Nuad
Gaoth Dobhair
Leitir Ceanainn(LYIT)
An Spidéal
Luimneach
Corcaigh (UCC)
Cill Chainnigh (Pobalscoil Osraí)
Caisleán an Bharraigh (GMIT) 

 


Further information: www.teg.ie