25.1.10

Cúrsa Cothabhála Feithiclí - Car Maintenance Course

Tá an comharchumann ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo freastal ar chúrsa cothabhála feithiclí ar an oileán. Más mian leat suim a léiriú sa chúrsa cothabhála seo, ba chóir teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann chun d'ainm agus d'uimhir fóin a chur ar an liosta léirithe suime. 074 9520533

An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone whishing to undertake a car/vehicle maintenance course on the island. If you would like to register your interest in the vehicle maintenence course, contact an comharchumann and add your name and contact number to the list of those interested. 074 9520533