18.1.10

Cúrsaí Gaeilge TEG - Irish Course

Cúrsai Gaeilge: Clárú ón 11 Eanáir sa chomharchumann. Tulleadh Eolais: 074 9520533


Irish Courses: Registration from 11 January at comharchumann. Further Information: 074 9520533