21.1.10

Ranganna Fuála-Sewing Classes

Tá an comharchumann ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo freastal ar ranganna fuála. Más mian leat suim a léiriú 'sna ranganna fuála, ba chóir teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann chun d'ainm agus d'uimhir fóin a chur ar an liosta léirithe suime. 074 9520533

An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone whishing to attend sewing classes. If you would like to register your interest in sewing classes, contact an comharchumann in order to add your name and contact number to the list of those interested. 074 9520533