7.1.10

Scéim Fostaíochta Pobail-Community Employment Scheme

Tá an comharchumann ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. (19.5 uair sa tseachtain) Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. 074 9520533

An comharchumann is seeking expressions of interest from individuals who wish to participate in the Community Employment Scheme. (19.5 hours per week) To register your interest or to obtain further information regarding eligibility, please contact an comharchumann. 074 9520533