25.5.09

Uirlisí & Treallamh Ceoil a lorg!

Uirlisí & Treallamh Ceoil a lorg!
0868259752 nó 0749532949

An dtig leat cuidiú linn? An bhfuil uirlisí ceoil ar bith ina luí thart fan teach agat ag piocadh suas dústa agus gur mhaith leat réitigh a fháil díofa. Uirlisí úra nó úsaidte, uirlisí athláimhe nó bríste. Má tá, cá tuighe nach smaoineann tú ar iad a bhronnadh ar ghrúpa deonach pobail atá ag obair in Ionad Naomh Pádraig i nDobhar anseo i nGaeltacht Ghaoth Dobhair.

Mar pháirt den siniú breise atá a chur le Ionad Naomh Pádraig, tá Stiúideo Taifeadta agus seomra breá ceoil, ach ar an droch uair go dtí seo, tá ganntanas agus réimhse teoranta uirlisí 's treallamh ceoil againn fá na choinne.

'Sén fís atá againn nó gur mhaith linn cur leis an stóras uirlisí ceoil atá againn ins an Ionad, sá doigh ‘s go mbeidh deis againn tacú agus cuidiú le níos mó daoine ceol a fhoghlaim agus suim a chur i gcursaí ceoil. Tá muid ag iarraí, idir og ‘s aosta ónar bpobal fein anseo agus níos fuaide o bhaile, a spreagadh 's a ghríosadh le suim, tuiscint agus grá a léiriú dón oidhreacht ársa agus luachmhar ceoil fán taobh seo tíre. Ba mhaith linn go mbeeadh sé ar a gcumasc ansin, tallann agus féith an cheoil seo a shíneadh ar aghaibh chuig gluntaí úra de cheoltoirí agus cumadoirí díograiseacha.

Bá mhaith linn do thacaíocht le cuidiú linn ins na hiarrachtaí atá idir lámh againn agus muid ag triall ar achan sort gléas agus treallamh ceoil faoin spéir a bhailiú. Béidh fáilte chroiúil roimh achan déanamh agus cinéal de ghleas ceoil. Mar atá, Giotáir agus Doird, Pianónna agus Méarchláir, Uirlisí Práis agus Gaotha, Uirlisí Drumaí agus Cnagtha, uirlisí dúsacha na hÉireann agus srl.

Má thig leat cuidiú linn agus gur mhaith leat uirlis ceoil de short ar bith a bhronnadh ar ár dtógra ceoil, dean teagmhail linn le do thoil. Beidh lúchair orainn fósta glacadh le treallamh ceoil, seastáin ceoil, DVD’s, CD’s, téipeanna agus leabhair ceoil srl.
Má thig leat cuidiú linn, cur glaoch ar Mháire, Bainisteóir Ionad Naomh Pádraig, ar 0868259752 nó 0749532949. Curthar fáilte roimh achan sort uirlis nó treallamh ceoil agus beidh achan nduine a bhronann a mhacasamhail orainn, admhaithe go pearsanta.
Strike a Charitable Chord!

A Plea for Unwanted Musical Instruments
Can you help us? Do you have any unwanted, New – Second Hand – Used – Broken musical instruments sitting around your house collecting dust? If so, why not consider donating them to a voluntary community group at Ionad Naomh Pádraig Community Centre in Dore, Gweedore. We have incorporated a state of the art Recording Studio and Music Room into the extension development of our community centre, however, we currently have a very limited selection of musical instruments. Our aim is to add to the assortment of musical instruments available and in doing so, to help more people to take up and learn music. We want to empower both young and old from our community and beyond, with a deep appreciation, understanding and love of our rich musical heritage and in doing so, it is hoped that they in turn will pass on their musical passion to new generations of musical enthusiasts.

To help us achieve our aims, we call upon your assistance. We hope to assemble all sorts of musical instruments and equipment. All Types, Makes and Models will be gladly accepted, Guitars and Basses, Pianos and Keyboards, Brass and Winds, Strings, Drums and Percussions, Irish and Folk instruments to mention but a few. If you can help us and wish to donate an instrument, please contact us. We would also be delighted to accept any unwanted musical equipment, music stands, DVD's and CD’s, Tapes, Music Books etc for our music room.
We sincerely hope that this plea will strike chords with many people right across our community and further a field and that they will consider support us in our efforts. We truly believe that all that is need to succeed in helping others enjoy the beauty and celebration of live music-making, is a generous spirit and a gift of a musical instrument. If you can help us and wish to donate an instrument, please do not hesitate to contact Ionad Naomh Pádraig manager, Mary on 0868259752 or 0749532949. All donations of musical instruments and equipment will be greatly appreciated and personally acknowledged.