28.5.09

Cruinniú Cinn Bliana/Annual General Meeting

Fógra Scairshealbhóra - Notice to Shareholders

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Cruinniú Cinn Bliana/Annual General Meeting
14 Meitheamh/June 2009

An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
4:00 i.n.

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo

Cruinniú Speisialta – Special Meeting

14 Meitheamh/June 2009
An Chultúrlann 5:15 i.n.

Clár – Agenda

Moladh rialacha leasaithe na gComharchumann Gaeltachta
Adoption of amended rules for Gaeltacht Co-operatives

Cuirfear sólaistí ar fáil