13.5.09

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo - Folúntas/Vacancy

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Folúntas/Vacancy
20 uair sa tseachtain/20 hours per week

Riachtanais:Requirements
Tacú le foireann agus custaiméirí an chomharchumainn. /Support staff and customers of an comharchumann.
Solúbthacht i dtaca le sceideal agus uaireanta oibre./Flexibility in relation to working schedules &  times.
Thaithí i dtaca le cúrsaí chothabhála/tógála./Experience in relation to maintenance/building works.
Ceadúnas tiomána iomlán agus glan./Full, clean driving license.
Toilteanach i leith freastal ar chúrsa(í) sláinte & sábháilteachta de réir mar is gá./Willing to undertake health & safety training course(s) as necessary.

Glacfar le hiarratais i scríbhinn, ag an seoladh thíos roimh an 22 Bealtaine 2009./Applications in writing please, to the address below by 22 May 2009.

An Bainisteoir
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Árainn Mhór
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall