25.9.08

Refuse Collection Charges - Táillí Bailithe Dramhaíola

Tá sé tugtha le fios don chomharchumann go mbeidh táillí na seirbhíse bailithe dramhaíola ag ardú ag tús mí Dheireadh Fómhair. Tá sé i gceist ag an Chomhairle Chontae táillí malaí a ardú go €4.50 agus táillí na dticéid a ardú go €7.50. Beidh comhfhreagras ón Chomhairle Chontae á dháileadh ar an phobal le linn na seachtaine seo chugainn.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir has been informed by the County Council that the garbage collection fees will be increased from the beginning of October. The fees for refuse bags will increase to €4.50. Refuse ticket fees will increase to €7.50. Correspondence from Donegal County Council will be issued to householders next week.