25.9.08

Earraí Bána Ré-caite - End-of-life White Goods

Tá an comharchumann ag eagrú bhailiúcháin d’earraí bána ré-caite. Má theastaítear éileamh a dhéanamh ar an tseirbhís seo, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann agus cuirfear tú ar an eolas maidir leis an dáta, na tailli bailithe agus na hamanna gur féidir earraí a fhágáil ag chlós an chomharchumainn.
074 9520533

An comharchumann is organising a collection of end-of-life white goods. Anyone wishing to avail of this service should contact an comharchumann for details of dates, collection fees and times when goods can be brought to an comharchumann yard.
074 9520533