14.2.13

Deontas Leader Ceadaithe Cúrsa HACCP – HACCP Course Grant Approval

Buíochas mór do Chomhar na nOileán a cheadaigh deontas de €2120.00 faoin chlár LEADER, do Chomharchumann Árainn Mhór chun cúrsa HACCP le cáilíochtaí FETAC Leibhéil 5 a reáchtáil ar an oileán. Cuireadh an cúrsa i gcríoch ag deireadh mí Eanáir agus ghlac 11 rannpháirtithe páirt sa chúrsa a mhair ceithre lá.

Sincere thanks to Comhar na nOileán for LEADER grant approval of € 2,120.00 for Comharchumann Árainn Mhór, to run the HACCP FETAC Level 5 course which took place at the end of January. The course was attended by 11 participants took place over the course of four days.