5.2.13

LCDP Information Session Comharchumann Árainn Mhór 11 Feabhra 2013

LCDP - Information Session


A representative from the Donegal Local Development Company Ltd will be in an comharchumann offices on Monday, February 11, 2013 from 2:30 to 5:30 to provide information to community groups, local committees etc about the provision of funding under the local development program as outlined below:

Community Development Programme
The Local and Community Development Programme aims to: tackle poverty and social exclusion through partnership and constructive engagement between Government, its agencies and people in disadvantaged communities through the following four Goals.
GOAL 1 - Promoting awareness, knowledge and uptake of a wide range of statutory, voluntary and community services.
GOAL 2- Increasing access to formal and informal educational, recreational and cultural activities and resources.
GOAL 3 - Increasing people’s work readiness and employment prospects.
GOAL 4 - Promoting engagement with policy, practice and decision making processes on matters affecting local communities.
To find out more about the programme and what supports are available to you through the programme, a representative from the Donegal Local Development Company Ltd will be in an comharchumann offices on Monday, February 11, 2013 from 2:30 to 5:30 to answer queries regarding the programme supports.

****************LCDP – Seisiún Eolais - Information Session
Beidh ionadaí ó Chomhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall Teo i láthair in oifig an chomharchumainn ar an Luan 11 Feabhra 2013 óna 2:30 go dtí 5:30 chun eolas a chuir ar fáil do grupaí pobail, coistí aitiúla srl faoin chlár forbartha áitiúl ata luaite thíos.

An Clár Forbartha Áitiúil agus Pobail
Aidhm an Chláir:
Dhul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta tríd comhpháirtíocht agus teagmháil dhearfa idir an Rialtas, na Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, daoine agus pobail atá faoi mhíbhuntáiste.
Nóta: Faoin chlár dírítear acmhainní orthu siúd is mó atá i mbaol eisiamh sóisialta, agus aithnítear iad seo leanas mar thairbhithe.
Sprioc ghrúpaí atá aitheanta faoin chlár:Spriocanna agus Cuspóirí an Chláir:
Tá ceithre sprioc ag an Chlár Forbartha Áitiúil agus Pobail:
SPRIOC 1 – Cur chun cinn feasachta, eolais agus úsáid ar réimse leathan de sheirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail.
SPRIOC 2 - Méadú ar rochtain/cead isteach chun oideachas, foirmiúil agus neamhfhoirmiúil, ar ghníomhaíochtaí chaitheamh aimsire, cultúrtha agus a n-acmhainní a fháil.
SPRIOC 3 – Daoine a dhéanamh níos ullmhaithe chun oibre agus chun deiseanna fostaíochta a ghlacadh.
SPRIOC 4 - Cur chun cinn dul i ngleic agus rannpháirtíochta le polasaithe nó beartais, cleachtais, próiseas agus cinnidh ar ábhair a théann i bhfeidhm ar phobail áitiúla.