19.6.10

Spriocdháta Íocaíochta Táille NPPR 2010 - Deadline for payment of 2010 NPPR Charges


The deadline date for payment of the 2010 NPPR charge is fast approaching.
The charge for 2010 is €200 per property.
Payment should be made  before 30th June 2010 to avoid penalties. Late payment fees of €20 per month, per property will apply from the 1st July 2010.
Further Information
Queries


Beidh spriocdháta d’íocaíocht tháille NPPR 2010 ann gan mhoill.
Tá táille de €200 ar gach réadmhaoin.
Ba chóir táillí a íoc roimh 30ú Meitheamh 2010 chun pionóis a sheachaint. Beidh táillí dhéanacha de €20 sa mhí ar gach réadmhaoin i bhfeidhm ó 1ú Iúil 2010.
Tuilleadh Eolais 
Teagmháil