29.6.10

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo - CCB

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo - CCB
An Chultúrlann
4:00 in

18 Iúil 2010
18 July 2010

Clár-Agenda


Moladh Miontuairiscí an CCB deireanach /Adopt Minutes of Previous AGM


Tuairisc Oibre na Bliana / Annual Report

Tuarascáil an iniúchóir ar Thuarascáil Airgeadais an Chomharchumainn / Auditors Report & Financial Statement of Comharchumann

Ceapacháin an Iniúchóir / Appointment of Auditor

Toghcháin & Ceapacháin an Choiste Bainistíochta / Election & Appointment of Management Committee

 AGE - AOB