17.6.09

Oifig Eolais do Chuairteoirí sa Chultúrlann – Visitor Information Office in the Cultúrlann

Beidh Oifig Eolais do chuairteoirí a reáchtáil ag an chomharchumann sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann le linn an tsamhraidh. Tá na haiseanna/seirbhísí a leanas ar fáil sa Chultúrlann:

Ionad Seirbhísí Teanga
Cúrsaí Gaeilge Grádaithe - Teastas na hEorpa (dhá uair sa bhliain )
Áiseanna Cruinnithe & Ranga:
 Uasteilgeoir
 Scáileán
 Flíp chairt
 Áiseanna Sólaistí
Is féidir seomraí cruinnithe/ranga na cultúrlainne a chur in áirithe ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann: 074 9520533

A visitor information centre will be in open in the Cultúrlann, Fál an Ghabhann during the summer months. The following facilities/services are available in the Cultúrlann:

Ionad Seirbhísí Teanga
Graded Irish Language Courses – European Certificate Irish Language Classes twice yearly

Meeting and Classroom Facilities:
 Overhead Projector
 Screen
 Flipchart
 Tea & Coffee Making Facilities

To book Cultúrlann facilities, please contact an comharchumann. 074 9520533