5.6.09

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo - Folúntas Sealadach

Tá folúntas sealadach sa Chomharchumann. (20 uair sa tseachtain)
Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge.
A temporary part-time vacancy has arisen in an comharchumann. (20 hours per week) The appointee will be a fluent Irish speaker.

Dualgais: Responsibilities
Comhoibriú le foireann an chomharchumainn agus ag tacú le spriocanna agus aidhmeanna an chomharchumainn. Support staff, aims & objectives of an comharchumann.
Cúramaí riarachán. Administrative duties.

Cáilíochtaí: Qualifications
Gaeilge Líofa / Fluent Irish speaker
Scileanna maithe cumarsáide / Good communication skills
Scileanna maithe ríomhaireachta / Good computer skills

Iarratas i scríbhinn chuig an seoladh thíos roimh 12 Meitheamh 2009.
Applications in writing to the address below by 12 June 2009.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall