16.6.09

CCB & Cuntais Iniúchta - AGM & Audited Accounts

Bhí CCB an chomharchumainn ar siúl sa Chultúrlann ar an 14ú Meitheamh 2009. Is féidir le scairshealbhóirí nach raibh i láthair ag an chruinniú, cóipeanna do na cuntais iniúchta a fháil ach teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann.

The AGM of Comharchumann Oileán Árainn Mhóir was held in the Culture Centre on 14 June 2009.  Shareholders who could not be in attendance at the AGM can obtain copies of the audited accounts  from the offices of an comharchumannn.