7.12.12

Folúntas Páirtaimseartha - Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo

Tá folúntas páirtaimseartha sa chomharchumann (14 uair sa tseachtain, uaireanta solúbtha)

Cúramaí an phoist
Forbairt pobail
Plé le eagraíochtaí pobail & deonacha
Cúramaí riaracháin & cumarsáide
Cúramaí Tiomána

Riachtanaisí
Gaeilge Líofa
Scileanna maithe riaracháin agus cumarsáide
Taithí ag plé le forbairt pobail & eagrais pobail
Eolach ar cheantair imeallacha
Ceadúnas Tiomána Iomlán

Iarratas:
Foirmeacha iarratais ar fáil ó:
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall
nó ag an seoladh ríomhphost
comharchumann@oileanarainnmhoir.com
074 9520533
Spriocdháta le haghaidh iarratais: 15 Nollaig 2012