8.12.09

Earraí Leictreach Ré-caite/End-of-life White Goods


Is féidir earraí leictreacha ré-caite a fhágáil i gclós an chomharchumainn le linn
uaireanta oscailte an stóir ar na dátaí a leanas:
Dé Luain 14 Nollaig go dtí Dé Luain 21 Nollaig 2009
Seirbhís bhailiúcháin ar fáil: €10.00

End-of-life electrical goods can be taken to an comharchumann yard during opening hours only, on the following dates:
Monday 14 December until Monday 21 December 2009
Collection service available: €10.00

Tuilleadh Eolais: 074 9520533