18.12.09

Cártaí Méadar BSL-ESB Meter Cards

Cártaí don méadar BSL ag cé na Leidhbe Gairbhe ar fáil sa chomharchumann @€2.50 an ceann.
ESB Meter Cards for socket at Leabgarrow Pier are now available from an comharchumann. @ €2.50 each