11.9.09

Irish Classes - Ranganna Gaeilge

Irish Classes - Ranganna Gaeilge
Venue/Ionad: Ionad Séirbhísí Teanga, An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann

Date of commencement/Dáta tosaithe: Dates to be arranged/Le socrú
Duration of course/Tréimhse an chúrsa: 10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil: Glantosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille: €50.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin. You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/Further information contact/Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:
Oifig an Chomharchumainn 074 9520533/9520995


Gaeilge 2010. www.udaras.ie
Teastas na hEorpa. www.teg.ie