6.3.09

Clár na nOileán 2010-2013

Tá an Comhairle Chontae ag lorg moltaí do Chlár na nOileán do na trí bliana amach romhainn 2010-2013. Má theastaítear moltaí a chur chun tosaigh is féidir teagmháil a dhéanmah leis an chomharhcumann roimh dheireadh mí Mharta. 074 9520533.

Donegal County Council are inviting submissions for the Island Programme for the next three years 2010-2013. Anyone wishing to make submission/s can contact an comharchumann before the end of March. 074 9520533.