3.12.08

Straitéis Eacnamaíochta do na hOileáin - Economic Strategy for the Islands

Tá an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta tar éis staidéar a choimisiúnú ar an chostas a bhaineann le gnó a reachtáil agus maireachtáil ar na hoileáin, ar mhaithe le straitéis forbartha eacnamaíochta a leagan amach do na blianta atá amach romhainn. Tá comhairleoirí ceaptha ag an Roinn chun an staidéar a dhéanamh agus beidh cruinniú ar an oileán go luath i mí Eanáir idir na comhairleoirí agus an lucht gnó. Cuirfear lucht gnó an oileáin ar an eolas i dtaca le dáta agus am an chruinnithe a luaithe agus atá na sonraí sin curtha in iúl don chomharchumann.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann.
074 9520533
An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe & Gaeltachta has commissioned a study to ascertain the cost of living and the operating costs associated with running a business on the islands, with a view to developing an economic strategy for the future. Individuals engaged in businesses will have an opportunity, in early January 2009, to discuss business operating costs with the consultancy firm which has been appointed to conduct the study. Notice regarding dates and times of meetings will be posted in due course. Further Information: 074 9520533