14.11.08

Ceardlann Múirínithe Tí don Phobal-Community Composting Workshop

Beidh ceardlann múirínithe tí don phobal atá a reáchtáil ag Comharchumann Árainn Mhóir i gcomhair le Comhairle Chontae Dhún na nGall ar siúl san Ionad Fiontar ar an Mháirt, 18 Samhain 2008 ag 11.00a.m. Cuirfear fáilte roimh chách. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hoifig an chomharchumainn: 074 9520533


Comharchumann Oileán Árainn Mhóir in conjunction with Donegal County Council, will host a community composting workshop at 11:00am on Tuesday 18th November 2008 in the Enterprise Centre. All welcome. For further information, telephone an comharchumann: 074 9520533.