9.8.13

Rent Supplement reviews - Athbhreithniú ar Fhorlíonadh Cíosa


Know Your Rights: Rent Supplement reviews
 Question
I have been getting Rent Supplement for nearly a year. I have been told that my Rent Supplement is being reviewed. What does this mean? Will I lose my Rent Supplement?
Answer
Your claim for Rent Supplement is reviewed regularly, usually every six months. During the review you will be asked to complete a Rent Supplement Review Form (your landlord will have to fill out part of this form). You should return this to the Department of Social Protection (DSP) officer dealing with your claim. The officer will examine the form to make sure that you are receiving the right amount of Rent Supplement. The maximum rent limits for Rent Supplement are reviewed regularly and the latest limits are effective from 17 June 2013. In some cases the officer dealing with your claim may visit your accommodation to confirm the tenancy and the type of accommodation. You should return the form as soon as possible to the officer to ensure there is no delay to your payment.

If your circumstances have not changed since you started getting Rent Supplement you should continue to get your payment. If your circumstances change while you are getting Rent Supplement (for example, if you get extra work or the number of people living in the household changes) you should contact the DSP officer dealing with your claim immediately. You should not wait until your review as this may mean that you are overpaid Rent Supplement which you will have to repay.

If you refuse two offers of social housing from a local authority within a 12-month period, your Rent Supplement will be stopped and you will not be allowed to claim Rent Supplement for 12 months.   

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

 
 Athbhreithniú ar Fhorlíonadh Cíosa
Ceist
Bhí Forlíonadh Cíosa á fháil agam ar feadh beagnach bliain. Dúradh liom go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar m’Fhorlíonadh Cíosa. Céard a chiallaíonn seo? An gcaillfidh mé m’Fhorlíonadh Cíosa?
Freagra
Déantar athbhreithniú rialta ar d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíosa, de ghnáth gach sé mhí. Le linn an athbhreithnithe, iarrfar ort Foirm Athbhreithnithe ar Fhorlíonadh Cíosa a chomhlíonadh (beidh ar do thiarna talún cuid den fhoirm seo a chomhlánú). Ba cheart duit seo a sheoladh ar ais chuig an oifigeach den Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) atá ag déileáil le d’éileamh. Scrúdóidh an t-oifigeach an fhoirm lena chinntiú go bhfuil an méid ceart den Fhorlíonadh Cíosa á fháil agat. Déantar athbhreithniú rialta ar na huasteorainneacha don Fhorlíonadh Cíosa agus tá éifeacht leis na teorainneacha is déanaí ón 17 Meitheamh 2013. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an t-oifigeach a dhéileálann le d’éileamh cuairt a thabhairt ar do chóiríocht leis an tionóntacht agus leis an saghas cóiríochta a dheimhniú.  Ba cheart duit an fhoirm a sheoladh ar ais a luaithe is féidir chuig an oifigeach lena chinntiú nach mbíonn aon mhoill ar d’íocaíocht.

Murar tháinig athrú ar do chuid cúinsí ó thosaigh tú leis an bhForlíonadh Cíosa a fháil, ba cheart go leanfaidh tú le d’íocaíocht a fháil. Má tháinig athrú ar do chúinsí fad atá Forlíonadh Cíosa á fháil agat (mar shampla, má fhaigheann tú breis oibre nó má thagann athrú ar an líon daoine atá ina gcónaí sa teaghlach) ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach RCS a dhéileálann le d’éileamh láithreach. Níor cheart duit fanacht go dtí go bhfuil an t-athbhreithniú á dhéanamh mar gheall go bhféadfadh go ndearnadh Forlíonadh Cíosa a ró-íoc leat, agus bheadh ort seo a aisíoc.

Má dhiúltaíonn tú dhá thairiscint de thithíocht shóisialta ó údarás áitiúil laistigh de thréimhse 12 mhí, cuirfear stop le d’Fhorlíonadh Cíosa agus ní cheadófar duit Forlíonadh Cíosa a éileamh ar feadh 12 mhí.