16.2.12

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2012 - National Lobster Notching Scheme 2012

Beidh BIM ag glacadh le hiarratais faoin Scéim Eangúcháín Gliomach 2012 suas go dtí an 16 Márta 2012. Ní mór d’iarrthóirí a gcuid iarratais a bheith istigh ag BIM roimh dheireadh an lae ar an 16 Márta 2012.


BIM are accepting applications for the National Lobster Notching Scheme 2012 until 16 March 2012. Applications must be lodged with BIM before close of business on 16 March 2012.