4.4.11

Shareholders Notice - Fógra Scairshealbhóirí

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - CCB
An Chultúrlann
4:00 in


8 Bealtaine 2011
8 May 2011

Clár-Agenda

Moladh Miontuairiscí an CCB deireanach
Adopt Minutes of Previous AGM

Tuairisc Oibre na Bliana
Annual Report

Tuarascáil an iniúchóir ar Thuarascáil Airgeadais an Chomharchumainn
Auditors Report & Financial Statement of Comharchumann

Ceapacháin an Iniúchóir
Appointment of Auditor

Toghcháin & Ceapacháin an Choiste Bainistíochta
Election & Appointment of Management Committee

Aon Gnó Eile
AOB