4.4.11

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011 - National Lobster Notching Scheme 2011

Tá iarratas á ullmhú faoi láthair do Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011. Ní mór d’iarrthóiri a gcuid iarratais a bheith istigh le BIM roimh dheireadh an lae ar an 14 Aibreán 2011.


An application is currently being prepared for the National Lobster Notching Scheme 2011. Applications must be lodged with BIM before close of business on 14 April 2011.