10.3.11

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair

i gComharchumann Oileán Árainn Mhór Teo

ar an Máirt 29 Márta 2011

óna 10:30rn – 12:30in

Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.

The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance

in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

on Tuesday 29 March 2011

between 10:30am – 12:30pmDealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.