9.3.11

Comórtas Clár Raidió Gael Linn 2011 - Gael Linn Radio Competitons 2011

Comhghairdeas mór do dhaltaí Gairmscoil Mhic Diarmada atá ar ghearrliosta an chomortáis Clár Raidió Gale Linn! Chuir na daltaí clár raidió 15-20 nóiméad le cheile le cuidiú óna gcuid múinteoirí.

Tá dhá roinn sa chomórtas - bronnfar trí dhuais náisiúnta ar na trí chlár is fearr sa chomórtas (urraithe ag RTÉ Raidió na Gaeltachta ), agus ina dhiaidh sin, bronnfar trí dhuais ar na trí chlár is fearr i Roinn A agus trí dhuais ar na trí chlár is fearr i Roinn B ( urraithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann)

Fogrófar na buaiteoirí naisiunta ar an 6 Bealtaine 2011.
Go n-éirí libh!
Congratulations to students of Gairmscoil Mhic Diarmada who have been short listed to receive an award in the Gael Linn Radio Programme Competitions. The students with the assistance of their teachers, have compiled a 15-20 minute radio programme.

There are two sections in the competition – Three national prizes will be awarded to the three best programmes in the competition. (sponsored by Raidió na Gaeltachta) Three prizes will then be awarded to the best three programmes in each of the two sections.

Winners of the national competitions will be announced on 6 May 2011.  The very best of luck to all!