7.12.10

Táillí Bailithe Dramhaíola - Refuse Collection Fees

Tá sé tugtha le fios ag an Chomhairle Chontae don Chomharchumann go mbeidh táillí ‘Sharkey Waste’ don tseirbhís bhailithe dramhaíola ag ardú ón 1 Eanáir 2011.

Táillí Nua – i bhfeidhm ón 01/01/2011

Málaí Dearga: €5.00 an ceann (ardaithe ó €4.50)

Lipéid Boscaí Bruscair: €9.00 an ceann (ardaithe ó €7.50)


An Comharchumann has been advised by Donegal County Council, that Sharkey Waste collection charges will increase from 1 January 2011.

New Charges – with effect from 01/01/2011

Red Bin Bags: €5.00 each (increased from €4.50)

Refuse Bin Tickets: €9.00 each (increased from €7.50)