23.10.09

Teastas Eorpach na GaeilgeBeidh scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge C1 (Ardleibhéal 1) ar siúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ar an 4 & 5 Nollaig 2009.
Is an spriocdháta d’iarratais ná an 6 Samhain 2009.
Páipéar samplach: http://www.teg.ie/gaeilge/paipeir_shamplacha.htm
Eolas faoin scrúdú: http://www.teg.ie/gaeilge/bealtriail.htm

Teastas Eorpach na Gaeilge C1 (Advanced 1) examination will take place in NUI Maynooth on the 4 & 5 December 2009.
Closing date for applications is the 6 November 2009.
Sample exam paper:
http://www.teg.ie/gaeilge/paipeir_shamplacha.htm
Oral examination information:
http://www.teg.ie/gaeilge/bealtriail.htm