12.7.09

Scéim Shóisialta Tuaithe-Rural Social Scheme

13 Iúil 2009 - 13 July 2009

Tá Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ag lorg léirithe suime sa Scéim Shóisialta Tuaithe.
Le bheith rannpháirteach sa SST ní mór duit na critéir atá leagtha amach thíos a shásamh:
Bheith ag fáil cúnamh feirme
Bheith i d’fheirmeoir féinfhostaithe le tréaduimhir reatha
Bheith i d’iascaire féinfhostaithe le ceadúnas iascaireachta
Ní mór d’iarrthóirí a bheith i dteidil íocaíocht de chuid na Roinne Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh.
Más mian leat suim a léiriú sa scéim nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an chomharchumann ag 074 950533.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is seeking expressions of interest in the Rural Social Scheme.
To be eligible to participate in the RSS, applicants must meet the following criteria:
Be in receipt of Farm Assist
Be a self-employed farmer with a herd or flock number
Be a self employed fisherman with a fishing licence
In addition to the above, participants must be in receipt of one of the qualifying payment(s) from the Department of Social & Family Affairs. To obtain further information or to register your interest in this scheme contact An Comharchumann on
074 9520533